Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Ville Utopie

Gost mora imati najmanje 21 godinu na dan rezervacije vile

1. POČETAK NAJMA

Vrijeme dolaska 16:00h i odlaska 10:00h je nepromjenjivo i gost ga se mora pridržavati. U slučaju ranijeg dolaska gost neće moći preuzeti vilu prije vremena dolaska navedenog u potvrdi. Vlasnik Ključeve predaje samo uz uplatu cjelokupne najamnine. Odjava iz vile uvijek mora biti najkasnije do 10:00 sati na dan odlaska, a gost je dužan vratiti ključeve vlasniku. U slučaju kasnijeg odlaska od dogovorenog, gost je dužan podmiriti vlasniku sve dodatne troškove nastale kod vlasnika, a vlasnik ih naplaćuje direktno na licu mjesta od gosta.

2. VILA

2.1. Broj gostiju

Ni u jednom trenutku broj osoba smještenih u vili i pripadajućim prostorima ne može biti veći od onog navedenog u potvrdi. Ovaj broj osoba uključuje i djecu bez obzira na njihovu dob. Djeca do godinu dana su isključena ako je njihov dolazak najavljen.

2.2. Grupe mladih

U slučaju da su gosti mlađi od 21 godina, dužni su vlasniku odmah pri rezervaciji priopćiti točan broj gostiju i njihovu dob. U tom slučaju može biti potrebno plaćanje dodatnog depozita za osiguranje od štete na imovini. Iznajmljivač zadržava pravo odbiti grupe gostiju mlađih od 21 godina u slučaju da vlasnik nije obaviješten o njihovom dolasku, te u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat uplaćene cijene smještaja.

2.3. Šatori i kamp prikolice

Zabranjeno je postavljanje šatora, dovoz kamp prikolica ili slično. Vlasnik je ovlašten zahtijevati da se navedeno ukloni bez odgode. Ukoliko gost ne ispuni navedene zahtjeve bez odgađanja, vlasnik je ovlašten raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje u njoj borave. u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo od vlasnika zahtijevati povrat uplaćene cijene smještaja.

2.4. Kućni ljubimci i alergije

U vili je dopušteno držanje kućnih ljubimaca samo uz predhodnu najavu i odobrenje vlasnika.

Ukoliko gost donese kućnog ljubimca koji nije najavljen, vlasnik zadržava pravo otkaza ugovora o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata sa svim osobe koje tu borave, te nema pravo zahtijevati od vlasnika povrat uplaćene cijene smještaja.

2.5. Bazeni

Gost je dužan pridržavati se svih uputa koje se odnose na korištenje bazena, a koje daje vlasnik radi vlastite sigurnosti. Za korištenje bazena u bilo kojem smislu odgovoran je gost. Djeca ne smiju biti prisutna na bazenu bez nadzora odraslih. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost.

3. CIJENE I PLAĆANJE

Sve cijene izražene su u eurima za vilu po tjednu. Rezervacija je obvezujuća, a prilikom rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% od dogovorene cijene smještaja, nakon čega se potvrđuje rezervacija, sklapa ugovor s iznajmljivačem i ovi Opći uvjeti koji su sastavni dio Ugovora o najmu vile su prihvaćeni. Nakon izvršenog procesa rezervacije i uplate vlasnik će putem e-maila poslati pismenu potvrdu rezervacije koja sadrži sve potrebne podatke o smještaju i uz ove Opće uvjete predstavlja Ugovor o najmu sklopljen s vlasnikom. Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kada vlasnik primi uplaćeni predujam. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od 8 dana od dana rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu raskinut, a vlasnik je ovlašten sklopiti novi ugovor o najmu s drugim gostom, bez posebne obavijesti gostu.

U cijenu su uključeni troškovi vode, struje i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka te boravišna pristojba i porez na dodanu vrijednost. cijena najma smještaja.

Za uplate virmanom naplata se vrši u EUR i ne postoji mogućnost tečajne razlike.

Vlasnik ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Za ostatak uplate (70% od dogovorene cijene smještaja) bankovnom doznakom potrebno je izvršiti najkasnije 7 dana prije dolaska u vilu.

U slučaju otkazivanja rezervacije, sve uplate izvršene vlasniku se ne mogu vratiti. Ugovorite vlastito putno osiguranje koje pokriva rizik otkaza putovanja.

3.1. Nepoštivanje rokova plaćanja

Gost je dužan plaćanje izvršiti u roku i na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. Ukoliko se gost ne pridržava rokova plaćanja, takvo ponašanje se smatra težom povredom ugovorenih obveza i

Ugovor o najmu smatra se raskinutim bez otkaznog roka, te vlasnik nije dužan o tome obavijestiti gosta. Vlasnik će, iako nije dužan, ali u skladu sa svojom poslovnom politikom posebnog uvažavanja svojih gostiju, gostu poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja s primjerenim rokom ispunjenja po mogućnosti prije raskida ugovora. U slučaju raskida ugovora nikakva plaćanja izvršena vlasniku neće biti vraćena.

4. OTKAZ I PROMJENE

4.1. Sklopljeni ugovor o najmu može se otkazati samo pisanim putem (e-mailom). Otkaz stupa na snagu tek od dana kada je vlasnik primio takvu obavijest o otkazu i samo pod uvjetima iz ove točke.

4.2. U slučaju otkazivanja Ugovora o najmu sve primljene uplate do datuma otkazivanja se zadržavaju, a gost nema pravo na njihov povrat. Vlasnik preporuča gostima da ugovore vlastito putno osiguranje koje pokriva rizik otkaza putovanja.

4.3. U slučaju da gost može pronaći drugog gosta kao zamjenu u istom razdoblju, za istu cijenu i pod istim uvjetima, vlasnik će odmah nakon pisanog primitka svih potrebnih podataka o novom gostu prenijeti Ugovor o najmu na novog gosta. , te će mu o tome poslati pismenu potvrdu. Već primljene iznose cijena smještaja vlasnik zadržava nakon prenesenog ugovora, a novi gost je dužan platiti ostatak do ukupne cijene smještaja ovisno o prethodno odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora.

4.4. U slučaju da objekt nije dostupan za najam zbog više sile poput potresa, poplave, požara i sl. vlasnik ne snosi odgovornost za otkazane rezervacije. Ukoliko je moguće, gostu će se ponuditi alternativni smještaj ili povrat do tada uplaćenog novca.

5. DEPOZIT ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost je dužan, ukoliko nema policu osiguranja od odgovornosti za štetu na imovini, prilikom dolaska u vilu ostaviti polog u gotovini za osiguranje eventualno prouzročene štete. Iznos akontacije koju je gost dužan dati vlasniku prilikom dolaska naveden je u pismenoj potvrdi rezervacije. Polog služi vlasniku kao jamstvo za nastalu štetu u vili, a vlasnik ima pravo namiriti štetu iz pologa. U slučaju da je nastala šteta veća od položenog iznosa, gost je dužan vlasniku nadoknaditi cjelokupni iznos štete. Ukoliko nije nastala nikakva šteta na vili, vlasnik je dužan vratiti gostu položeni iznos prilikom preuzimanja ključeva na odlasku gosta.

6. ŠTETE

Gost je dužan odgovorno se ponašati prema iznajmljenoj vili uz odgovarajuće pridržavanje. Gost je dužan vratiti vilu u stanju u kakvom ju je primio. Za prouzročenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Vlasnik ima pravo koristiti polog za pokriće iznosa stvarne štete u skladu s točkom 5. ovih Uvjeta. Ukoliko iznos depozita ne pokriva štetu gost je dužan platiti razliku do ukupnog iznosa štete direktno vlasniku.

Težom povredom odredaba Ugovora o najmu smatra se namjerno oštećenje imovine ili remećenje javnog reda i mira, u kojem slučaju je vlasnik ovlašten raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata zajedno sa svim osobama koje u njoj borave, te nema pravo od vlasnika zahtijevati povrat uplaćene cijene smještaja.

Gost je dužan odmah prijaviti vlasniku nastanak bilo kakve štete na vili ili imovini oko vile tijekom trajanja najma. Prilikom odlaska gosta, a prije povrata ključeva, gost je dužan s vlasnikom pregledati vilu i posjed oko vile.

U slučaju da nije prouzročena šteta, vlasnik je dužan gostu vratiti polog iz točke 5. ovih Uvjeta, ako ga je primio, au slučaju prouzročene štete, ako gost ima osiguranje, dužan je postupati u skladu s uvjetima osiguranja.

Štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu vlasniku, a vlasnik ima pravo iskoristiti depozit za pokriće te štete ili zahtijevati hitnu isplatu ako gost ima osiguranje imovine od štete.

7. DODATNE USLUGE

Ukoliko gost ima posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu smještaja (kao što su kuhari, konobari, posebna hrana i sl.), iste će ispuniti, ukoliko postoji mogućnost, vlasnik ili treća osoba. Dodatne usluge potrebno je unaprijed najaviti e-mailom kako bi se, ukoliko postoji mogućnost, izvršile u vrhunskoj kvaliteti.

8. ŠTETE, REKLAMACIJE I POPRAVAK

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile uoči nedovoljnu čistoću, oštećenja ili druge nepravilnosti u vili ili ima pritužbu druge vrste, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata, podnijeti pritužbu. Pritužbe na čišćenje podnose se odmah. Prigovor se podnosi neposredno vlasniku ili njegovom ovlaštenom predstavniku. Obveza gosta je nastojati izbjeći nastanak štete ili njezino proširenje te pridonijeti nastojanju da se šteta za vlasnika svede na najmanju moguću mjeru.

U slučaju podnošenja prigovora gost je dužan vlasniku dati primjeren rok za rješavanje prigovora. Odlazak gosta iz vile prije isteka predviđenog najma i bez prethodne najave i dogovora s vlasnikom je na rizik i trošak gosta, a vlasnik nema nikakvu odgovornost.

Za eventualnu izravnu materijalnu štetu gostu odgovara isključivo vlasnik. Vlasnik se može smatrati odgovornim za svaki oblik nematerijalne štete u obliku povrede prava osobnosti.

9. TEHNIČKA OPREMA VILE

Vila sadrži sve potrebne uređaje, tehničku opremu i druge pogodnosti koje gostu osiguravaju ugodan boravak. Vlasnik je dužan osigurati ispravan rad svih uređaja u vili. U slučaju nefunkcioniranja ili kvara nekog od uređaja gost je dužan obavijestiti vlasnika o nastaloj situaciji kako bi vlasnik organizirao popravak i otklonio kvar u što kraćem roku. Vlasnik je dužan prijavljeni kvar otkloniti u primjerenom roku. Za propuste vlasnik odgovara izravno najmoprimcu.